* Chân Sóng Cổ Phiếu Ngắn Hạn 4/8

Thị trường chung chỉ số VNindex đầu ngày 4/8 tiếp diễn đà tăng sau khi bứt phá tốt xu hướng giảm Ngắn hạn.

VNindex có thể rung lắc khi gặp kháng cự, áp lực chốt lời Ngắn hạn quanh các mốc 1257-1284-1290, NDT có thể canh chốt lãi sớm các vị thế Ngắn hạn khi Vnindex tiếp tục va chạm vào các mốc kháng cự.

Có khả năng VNindex cần điều chỉnh test lại mốc hỗ trợ 1203-1218.

Theo trung hạn thời điểm tuần này VNindex tiếp tục tích lũy nền giá với trạng thái tích cực, đã cho tín hiệu mua nhẹ và duy trì trên vùng hỗ trợ Trung hạn 1177-1206.

Hiện tại hệ thống Giao Dịch Tabay Robot X3.3 đã được cài đặt trên TradingView, NDT có thể cài đặt để nắm bắt trạng thái vận động, xu hướng, chu kỳ của từng cổ phiếu để đưa ra quyết định phù hợp.

  • Chân Sóng Cổ Phiếu Ngắn Hạn 4/8: DPM 47.4???, VOS 17.6???, CRE 26.1???, BNA 19.6???, DGW 61.3???, IDI 20.2???, PTB 62.6???, VLC 20.3???, DBC 25.5???, CSV 44???, VC2 22???,