-Chân Sóng Mới?

Đường màu đỏ đã tăng lên 43, đã trên 20 và nếu giảm xuống 10 là sóng mới!

Rõ ràng như Sóng vừa rồi không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có BĐS mới tăng mạnh. Và Sóng này khi xác nhận cũng vậy không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có những Siêu Phẩm mới sẽ được khuyến nghị mới là tuyệt vời!

Vào CH play và APP Store tìm từ khóa “Growth Investing” để tải về nhận khuyến nghị trong phiên!

1 Likes