Chia sẻ - Các cổ phiếu có dòng tiền 26/3-29/3 /2021 Tham khảo!

Chia sẻ - Các cổ phiếu có dòng tiền 26/3-29/3 /2021 Tham khảo !!! đó là cp … VPS, DZM, PVP

VPS vol tăng hôm thứ 6 tăng gấp 8 lần là cp dược phẩm thuốc sát trùng đi ngang tích lũy đẹp 1 thơi gian khá dài 14 14.2 lệnh mua lớn gấp 2 lệnh bán .

DZM vẫn đang xu thế uptrend vượt trên 6.5 lên 8 - 9 eps quý 4 gần 1500 ctuc 5-15% dự đoan kqkd quý 1 ln tốt là cp penny chưa tăng giá nhiều .

PVP cổ phiếu vận tải dầu khí . giá cước vân tải tăng gấp 4-5 lần đầu năm 2021 . quý 4 pvp lãi lớn nhờ giá cước vt tăng mạnh eps 2020 đạt 2500 giá pvp đang có 14 .do giá cước vtai tăng mạnh PVP lãi lớn quý 1 là rất khả thi

PVM sau khi pow và shs thoái vốn giá cp PVM từ gần 31 về 20.5 .giá cp PVM đang hấp dẫn để mua 1 doanh nghiệp sở hữu hàng loạt BDS nghìn tỷ .đất vàng

SAC dịch vụ cảng sài gòn đã về vùng đáy cũ 13 . hấp dẫn canh mua .giá vẩn chuyển dịch vụ cảng tăng vọt giá cp ở đáy …

PCT vận tải dầu khí về vùng 7 đáy cũ hợp lý để mua

OCB .Tỷ suất sinh lời năm 2020 của OCB cao hàng đầu ngành ngân hàng giá cp thuộc loại thấp trong cp ngân hàng

Để nhận được các tin hiệu cp sớm có dòng tiền vào theo đuôi hoặc add za.lo 0904396437 để mình add vào room nhé ae ai muốn mở tk chứng khoán thì liên hệ nhé