Chia sẻ - Các cổ phiếu có dòng tiền và chưa tăng giá tiềm năng 1/4-2/4/2021

Chia sẻ - Các cổ phiếu có dòng tiền và chưa tăng tiềm năng 1/4-2/4/2021 đó là

PSD SHA KHP TVC ASM PWA

các cổ phiếu kn trc CMT HHS BSR LDG PVM PVP LCG PSL
vốn 700 chơi đuôi 1Để nhận được các tin hiệu cp sớm có dòng tiền vào theo đuôi hoặc add za.lo 0904396437 để mình add vào room nhé ae ai muốn mở tk chứng khoán thì liên hệ nhé. mình chơi đầu tư và choi cp an toàn mới chớm tăng giá lên rất an toàn cho ndt .

1 Likes