Chia sẻ với nhau các mã CK tạo hình cây thông

Như tiêu đề, và tôi cũng tham khảo thông tin từ bài báo sau:
https://vietstock.vn/2021/12/dong-loat-ve-mo-hinh-cay-thong-nhieu-co-phieu-dang-tim-ve-gia-tri-thuc-830-915683.htm

Nhờ các cụ chia sẻ thêm các mã trồng thông với, đón Tết này với thông rồi, thì cũng phải rút kinh nghiệm để sau Tết không tái trồng thông nữa?