Chia tay dòng Blue chọn cổ k bị chi phối bởi mấy con Robot trading

Tình hình là HOSE cho phép 1 số ctck dùng robot để dùng lênh high freequency trading để nhồi lệnh mua bán CP blue chip dành cho phái sinh khi nhìn thấy chênh lệch giữa VN30 và VNindex để long và short, túm lại vừa đạp cơ sở vừa mở long ps và ngược lại, chỉ có thế mới làm nghẽn mạng liên tục vì vậy " chia tay sớm bớt đau khổ"

CP mạnh so vs thị trường chung, hoa hậu làng ck : VGI-CTR-DBC-DHC-KDC
CP vượt đỉnh,tăng trưởng sàn HNX: HUT, PVC, PVG…
Bộ đôi có game : PVM-POW

ACE nhà đầu tư có quan tâm sẽ đc phục vụ miễn phí chả thu đồng phế hay đò đưa mở tk hay vào room VIP hay super VIP gì cả. Quan trọng lợi người r mới lợi mình.
Xin cảm ơn