Chiến lược đầu tư chứng khoán của bạn là gì?

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA BẠN LÀ GÌ ?

  • Thị trường sẽ test lại 1200 trong tuần sau là cơ hội mua cổ phiếu giá tốt
  • Thị trường tăng cao lên thì không nên tham gia sẽ trúng nhịp rơi tiếp theo
  • Cách xác định chiến lược đầu tư và tuân thủ quy tắc tuyệt đối.

mua thấp bán cao