Chiều nay dòng thép tháo chạy

Vì sao giá quặng sắt lao dốc hơn 10%?

10% đấy nhé, chạy thôi. chậm lại ko kịp bán giá cao

tránh xa dòng thép

Lai chay nưa hả?

Chim lợn thật mạnh vào cho nó trần!!! NKG và theo sau HSG- SMC… cá mập no hàng đánh lên…trần nào … ha ha ha