Chiều nay tình hình có được uống nước trà nữa không các anh

phiên sáng đã 22k, liệu chiều nay lại nghẽn từ sớm

Chiều 1h30 thì nghỉ

trà chiều sớm quá