Chiều tím đẹp

Bank-Chứng-BĐS

Bán là mất hàng. Sóng bank-chứng-BĐS (IJC) là sóng cổ phiếu tăng trưởng, ăn dài cả năm. Nhảy nhót nhiều tốn phí, mệt mỏi, kẹp T+… Bán bò tậu ếch thôi.

2 Likes

Tin tưởng nhận định của bác cophieu. Hnay bank chứng đều hồi mạnh mẽ

Vừa rồi kinh nghiệm dòng P bị đánh úp, nên NĐT cũng tỉnh đòn hơn. Bán bank-chứng-bđs dc giá ngon là đứng ngoài cuộc, rồi cover lại nên dòng tiền thực tế vẫn ở các dòng này thôi. các dòng khác dc 1–2 phiên là tèo, nên anh em cũng tỉnh rồi.

1 Likes

2 phiên nữa IJC vượt 34 thì cái tay cầm vĩ đại. Vnindex cũng hình thành cái tay cầm vĩ đại thì chỉ có Bank là chủ lực. Đa số các bank đều đã test MA20 rất đẹp, nên sức bật kỳ này của Vnindex là vượt 1500 dễ dàng.

2 Likes

Em ôm ACB đang run, nghe bác nói em vũng tay chèo

Bay gio mua Bank-Chung-IJC van kip song nhe. Ai chua ho hang ma mua phien nay van dep nhe, quyet doan. Song bank-chung-IJC la dong tang truong dot pha nam nay, ko the tinh bang T+ dc. Om gan li an to, khong dao hang sang nhom khac lam gi. Cac nhom khac an 1-2 phien ko bo, co khi kep hang loss dau hon.

1 Likes

Dầu khí dẫn sóng nhe ae. Múc

TPB đứng đầu danh mục đầu tư của PYN, chơi theo cá lớn nhé.

2 Likes