Chờ đợi gì trong quá trình tạo đáy Vĩ mô. Cổ phiếu không chu kỳ | Chiến lược đầu tư 19/09/2022

Chuẩn bị cho tuần lễ tăng lái suất với cuộc họp từ FOMC, hầu hết các chỉ số chứng khoán cuối tuần điều chỉnh mạnh. Kể cả với chỉ số VNINDEX, vận động giá không nằm ngoài xu hướng liên thị trường này. Nhưng nếu bóc tách kỹ, điều nhà đầu tư kỳ vọng thời điểm này không lệch quá xa so với quỹ đạo chu kỳ kinh tế: giai đoạn trễ pha và chuẩn bị bước vào câu chuyện suy thoái. Nhưng suy thoái cũng sẽ có rất nhiều dạng, và qua đó ghi nhận nhiều cách tác động đến thị trường chứng khoán trong trung hạn. Liệu kịch bản suy thoái lần này sẽ diễn ra như thế nào? Có lặp lại thời điểm thập niên 1940? Và liệu thị trường đang mang lại rủi ro hay là một cơ hội đầu tư thật sự? Câu trả lời chi tiết có trong video dưới đây.

DS3 xúc

DS3 xúc