Chọn cổ sau chỉnh như các phù thủy chứng khoán

Vậy là nhịp chỉnh đã diễn ra đúng như dự báo ngày 8/6. NĐT nhất là F0 hay tìm những nguyên nhân, thông tin để giải thích cho sự giảm điểm của thị trường, tuy nhiên điều đó có cần thiết không? Có tác dụng gì không hay tiền chúng ta đánh mất vẫn là mất? Thay vì đổ lỗi cho thị trường, thế giới hay broker, hãy tìm cách xử lý vấn đề, đúc rút kinh nghiệm phục vụ quá trình đầu tư tương lai.

Trong nguy có cơ, sau khi chốt lãi thành công trước chỉnh, việc chúng ta cần làm là lựa chọn những cổ phiếu có các tiêu chí biểu hiện của cổ phiếu mạnh nhất thị trường để đầu tư sau nhịp chỉnh. Bằng các yếu tố thuộc về đồ thị lẫn cơ bản liệt kê trong video, chúng ta có thể chọn ra được các cổ phiếu tốt nhất như những phù thủy chứng khoán đã làm.

Điều quan trọng nhất trong đầu tư là quản trị cảm xúc. Ai càng nôn nóng đặc biệt là nôn nóng gỡ lỗ thì thường sẽ càng lỗ thêm. Trong tài khoản không nhất thiết phải luôn có cổ phiếu. An toàn thì tham gia, nguy hiểm thì đứng ngoài. Hãy tĩnh tâm, giữ cái đầu lạnh, trau dồi phương pháp giao dịch tốt nhất, để chiến thắng thị trường.