Chọn thầy để học

Chơi với 5 người giỏi bạn là người thứ 6
fgn

2 Likes

Mới vào ck xin được làm học trò

1 Likes

Chịu khó bám càng Thầy A7 và Anh Công Tuyền bạn nhé

làm sao bám càng và gặp gỡ trao đổi được đại ca?

1 Likes

Đăng ký lớp của chị Tươi bạn nhé ngày 28/11 này thầy sẽ xuất hiện để dạy anh em về kinh tế vĩ mô

đăng kí thế nào bro

1 Likes

tuyền thì ăn thua gì, đã theo thì theo A7

Tuyền sát bên A7

1 Likes

cho em xin một chân đệ tử thầy A7 với!

1 Likes

Đăng ký lớp chị Tươi liên hệ ■■■■ số nào vậy cụ

1 Likes

Bạn tìm hiểu trước đi khi ok rồi thì đăng ký lớp học của thầy A7 trên zoom