Chốt năm vượt1500đ

nay TT chốt năm vượt 1500đ, kết thúc 1 năm hoàn hảo của TT

Để 1499,99 thôi, sang năm mới vượt 1500 dễ dàng :joy: