Chủ tịch còn trẻ, chủ tịch không thích đi chơi

content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16143052151591555703058.jpg

Một mũi tên bắn hạ quá nhiều chim.

Đầu tiên là tình trạng thiếu hụt trầm trọng vỏ cont rỗng dẫn đến việc tăng giá dựng đứng, làm không chỉ một mà gần như tê liệt toàn bộ ngành xuất khẩu, có thuê được cont nhưng giá tăng gấp 10 thì lời lãi gì tầm này nữa.

Sau đó đến việc giải quyết đầu ra cho sp thép HRC tại nhà máy Dung Quất 2. Không thể chỉ đơn thuần là bán thép nguyên liệu nữa mà hình thành luôn sp, chủ động nắm trong tay cả đầu vào lẫn đầu ra.
Của nhà trồng được sẽ chơi sòng phẳng với các cty logictic và hãng tàu.
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/16143059137141616014874.jpg

Không cần phải nói nhiều về HPG nữa, mời các ae ai rảnh cùng đi đóng vỏ container cùng với bác Long nào.