Chúc mừng cổ đông DIG nhé

Chúc mừng cổ đông DIG đã theo em và đây là thành quả của anh chị. Đánh chứng khoán đâu có nhàn, phải ngồi canh từ rất lâu mới tìm ra được điểm giải ngân tốt nhất cho anh chị.