Chứng khoán | 28.2.2022 | Thép - Đạm nổi sóng

:white_check_mark:Nhờ hưởng lợi chính trị Nga - Ukraina, Thép - Đạm có 1 phiên đầu tuần xanh tím phát quà cho cả nhà “Đầu Tư Thịnh Vượng”
:white_check_mark:Chúc mừng cả nhà nhé !:heart_eyes::partying_face::star_struck:
:pushpin:Ai muốn có những mã tốt tham gia room mình hỗ trợ nhé:
:pushpin:ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG : https://bitly.com.vn/2bbtv2
:pushpin:Liên hệ : 0938057538 Mr. Nguyễn Tài