Chứng khoán hàng ngày 06/09: Phím hàng lướt sóng

chứng khoán hàng ngày 06/09: | Nhận định thị trường : lướt sóng cổ phiều cùng ITP