Chứng khoán hôm nay(13-5)Khối ngoại bán ròng|Dòng thép liệu đã tạo đỉnh|Phân tích cổ phiếu HOT

:point_right::point_right::point_right:Chứng khoán hôm nay(13-5)Khối ngoại bán ròng|Dòng thép liệu đã tạo đỉnh|Phân tích cổ phiếu HOT​:point_left::point_left::point_left:

:key:Phiên hôm nay thị trường xuất hiện áp lực bán rất mạnh từ khối ngoại tới một số các cổ phiếu trụ. Đánh giá ảnh hưởng của cổ phiếu này lên thị trường như thế nào? Dòng thép liệu có tạo đỉnh hay không hay một số cổ phiếu HOT hôm nay ra sao, tất cả sẽ được giải đáp trong Video