Chứng khoán hôm nay 15/09 | vnindex chuẩn bị kịch bản biến động lớn

Chứng khoán hôm nay 15/09 | vnindex chuẩn bị kịch bản biến động lớn

VNINDEX trong phiên sáng hôm nay vẫn là kịch bản tích lũy rất mạnh quanh vùng 1338-1340 kết thúc phiên sáng 221 mã tăng 177 mã giảm thanh khoản 19.6 nghìn tỷ.

Kịch bản chiều nếu giảm dưới 1336 khả năng sẽ bắt đầu 1 nhịp điều chỉnh về hỗ trợ 1330
Kịch bản 2 tiếp tục tích lũy trên 1336 dưới 1442. Chuẩn bị cho kịch bản biến động mạnh ngày đáo hạn phái sinh