Chứng khoán Mirae Asset điểm mặt 13 cổ phiếu tiềm năng dựa trên kết quả kinh doanh

Công ty Chứng khoán Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm gần nhất để đưa ra danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Các nhóm ngành như Thực phẩm, Hóa chất, Dầu khí, Điện là những lựa chọn tương đối an toàn, trong khi Bất động sản, Chứng khoán là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.
Báo cáo cũng cho thấy tăng trưởng GDP thực tế 9 tháng đầu năm đạt 4,24%, thấp hơn mục tiêu 6,5% của Quốc hội. Tuy nhiên, toàn thị trường tăng 0,3% so với cùng kỳ. Nhóm ngành tăng gồm Dầu khí, Tài nguyên cơ bản, Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ thông tin, Ô tô và phụ tùng, Xây dựng và vật liệu, Du lịch và giải trí.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/chung-khoan-mirae-asset-diem-mat-13-co-phieu-tiem-nang-dua-tren-ket-qua-kinh-doanh-211843.html