Chúng Ta Là Ai Trên Thị Trường Chứng Khoán?

Các cổ phiếu kênh dưới mình năng nỉ bán cả tháng nay. Hôm nay anh em thấy thị trường quá ghê đi. Nhưng các cổ phiếu kênh trên vẫn mạnh mẽ. Vì sao nó dzay? Nó có nguyên lý hết.

Vì những cổ phiếu kênh trên là những NĐT lớn họ nắm hàng chưa thoát hàng được. Mà họ chưa thoát hàng thì mình an toàn. Nếu thiệt hại thì họ là những người đầu tiên và luôn chịu thiệt hại nhiều hơn chúng ta.

Còn những cp kênh dưới, tại sao gọi là kênh dưới? Vì NĐT lớn họ thoát hết hàng rồi. Giờ nhỏ lẻ chúng ta nắm hết. Mà nhỏ lẻ chúng ta làm gì để đẩy CP lên đây? Những người thấy rẻ muốn mua vào đã mua hết rồi. Anh em ta có đầy đủ hàng gọi là NO CẦU. Một khi chúng ta no thì đâu có nhu cầu mua nữa. Vải lại giờ này lực chúng ta cũng cạn rồi. Giống như chiếc xe muốn chạy phải có xăng. Cổ phiếu muốn lên phải có dòng tiền.

Chúng ta là ai trên thị trường này, anh em nên suy xét lại nhé !