Chuyển nhượng quyền mua

Em có ít quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá ưu đãi CKG mà hết xiền nộp vô rồi ạ. Xin mod,admin 1 vài hôm: em muốn chuyển nhượng/bán quyền này, có bác nào có nhu cầu thì nhắn/trả lời e với ạ.
Cảm ơn cả nhà,