Cii_2022 bứt phá

Theo VCSC, lợi nhuận năm 2022 của CII chủ yếu đến từ khoản lãi tài chính 776 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy cùng với nguồn thu phí từ BOT đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

1 Likes

cii tốt quá

CII chưa bứt phá đc đâu, chỉ lên từ từ thôi

1 Likes

Bò bò lên cũng ngon rồi. Năm nay bán cp NBB thu tiền, từ năm sau tiền thu BOT đủ sống. Đất thủ thiêm cất đó còn làm vành đai 3 4 xin đc vài chục hec nữa xơi dần

cii quá ngon về mảng hạ tầng