CII sóng ngành Hạ tầng kỹ thuật

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh CII

Với việc nhận được thông báo 130/TB-VP ngày 12/03/2021 của UBND HCM theo đó CII sẽ được bắt đầu triển khai thu phí dịch vụ dự án đường Xa lộ Hà Nội.

Xa lộ Hà Nội là tuyến đường huyết mạch miền Nam nối liền HCM, Biên Hòa và Đồng Nai, lại nằm ngay trên thành phố phía Đông, thành phố Thủ Đức.

Target 30.
Liên hệ để nhận được khuyến nghị chi tiết liên hệ ■■■■: 0845083638
Room ■■■■ cộng đồng: Nhóm: Thông tin Chứng Khoán