CIi và CEO

CII và CEO

1 Likes

Ông này chơi thân với cả chủ tịch SunGroup

1 Likes

Chính xác

Cii lãnh đạo mập mờ muốn theo Tất Thành Cang , CEO Anh Bình mình bạch tầm nhìn xuyên thế kỷ

1 Likes

Nhưng cuối cùng ko Cii. Ko Ceo mà là TIN

Master tuần sau sẽ là TIN…khi bank có biến động…nhớ nhé