Cii

CII sau 3 phiên vol đỏ hấp lớn và rũ mạnh
Dự là sang tuần bay lên 5x
Mời các đồng chí cho ý kiến

về 35-36 tạo nền mới đi lên đc

cii không có gi sấu tăng mạnh rũ bỏ ma chua gãy ma 10 la tốt nó chạy tiếp ấy ma

t2 ổn k mn

em định vào mà hết tiền

vip pro luôn