Có bác nào còn giữ MSB không?

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - sàn HOSE) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.725 tỷ đồng từ mức hiện tại 15.275 tỷ đồng. Theo đó, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472.500.000 cổ phiếu, trong đó bao gồm: 458.250.000 cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương 30% vốn điều lệ hiện tại; 14.250.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.

Msb nhỏ mà có võ. Ty lệ casa 37% tốp 3 các nhà bank. Các bác mua tích sản dc đang dc định giá rẻ tương lai k kem Vib của năm 2021.