Cổ Đất = > Hệ miễn dịch thời Covid = > Hậu Covid bùng nổ ngang bom nguyên tử

1 Likes

Chính xác,không xúc cp hoặc đất thì chỉ còn đường xem tài sản teo tóp vì bơm tiền.

3 Likes
1 Likes

Bây giờ k xúc thì định bao giờ xúc đây hả quý zị …

Cơn sóng BDS to kéo dài hàng năm