Cổ đông SSI cần tập hợp để bảo vệ nhau

Kính thưa các anh chị cổ đông SSI. Xin ý kiến các anh chị cho tập hợp ý kiến nhằm bảo vệ cổ đông nhỏ trước các quyết sách của các Cổ đông lớn có thể làm tổn hại đến lợi ích của cổ đông nhỏ

Có mấy vấn đề của SSI trong năm 2020 tôi cảm thấy ko mang lại lợi ích cho SSI nói chung, và cổ đông nhỏ lẻ chúng ta:

Là gì bác

37 tr Cp phát hành cho trái chủ 1150 tỷ

Esop băng cp quỹ. Trong khi 2020 là 1 năm covid đầy khó khăn

Esop bằng cp quỹ giá nào

Phát hành riêng lẻ ah

Đề nghị các nhà đầu tư cá nhân phản đối esop tại kỳ đại hội 2021