Cơ hội cho dòng thuỷ sản ( VHC ) tháng 12 cuối năm. Giá mục tiêu 8x

  • VHC đã cho thấy dấu hiệu tạo 2 đáy trên đồ thị Daily - kèm theo đó là giá cá tra và giá tôm đã cho tin hiệu tạo đáy và và dần phục hồi sau chu kì giảm.
  • Giá cá tra phục hồi mạnh mẽ hơn do nhu cầu rất lớn từ thị trường châu Mỹ
  • VHC đầu tư xây dựng trại cá giống, mở rộng dây chuyền sản xuất Nhà Máy sản xuất Collagen và nhà máy tính luyện. Hưng cho rằng đây là nền tảng cho động lực tăng giá sắp tới của VHC

P/s: VHC còn được hưởng lợi từ mức thuế chống bán phá giá với 0USDT/kg
Tham gia room trao đổi bàn luận cổ phiếu:
https://bitly.com.vn/xhdf90

Đang có dòng tiền tham gia vào VHC đó anh em, chú ý gom dần đi

VHC đang về cho anh em lên tàu