Cơ hội nào cho IJC

lần này có được về mệnh không cả nhà

Mạnh dạn ôn in

Yếu đuối lắm

sắp chết đuối nước tới nơi rồi

mai có khi thuyền lủng thì nằm dưới đáy

IJC giá bằng kdh và nlg là cùng

1 Likes

tranh thủ ra hàng chớ lệnh mua vài trăm mà bán mấy chục ngàn thì toang

tắt hết rồi, dòng Becamex hỏng hẳn

đi sớm thế bác

khúc này em vẫn có hy vọng để em nó về bờ

hết sóng rồi, IJC taczan chia sẻ kỹ lắm đó