Có nên bán không cổ phiếu ngân hàng

2 ngày liên tục rồi, Bank cứ giảm kiểu này làm mệt mỏi NĐT ôm Bank