Có nên ôm hàng qua Tết?

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/1 - LỰC CẦU SUY YẾU - CHỈ SỐ TIẾP ĐÀ GIẢM SÂU - CÓ NÊN NẮM GIỮ CỔ PHIẾU QUA TẾT?

  • Thành Quách Stock là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận định thị trường ngày 24/1
  • Lực cầu suy yếu
  • Chỉ số tiếp đà giảm sâu
  • Có nên nắm giữ cổ phiếu qua Tết?
  • Mọi thắc mắc về chủ đề trên sẽ được giải đáp trong phần bình luận ở phía bên dưới.