Cổ phiếu công nghệ đầy tiềm năng. Doanh nghiệp nào được hưởng lợi khi 5G phủ sóng toàn quốc

5G là xu thế. Để 5G phủ sóng toàn quốc thì số lượng trạm truyền phát phải phủ toàn quốc. Ước số lượng trạm ít nhất 300000 tram mới phủ toàn quốc. CTR là một tập đoàn tiên phong xây trạm và cho thuê trạm, hiện tại ctr sở hữu 3100 trạm kế hoạch năm 2025 30000 trạm cho thuê gap 10 lan hiện tại. 2030 sở hữu 300000 trạm cho thuê gấp 100 lần hiện tại. Hiện tại doanh thu thuê trạm 5 thang đat 113 tỉ ln khoảng 40 tỉ cả năm it nhất gâp đôi. Mà giá thuê tại Việt Nam hiện tại chỉ bằng 1/3 so với khu vực. Khi sang 5G gia thue đăt hơn. Qua đo thấy ctr tiềm năng cực lớn riêng mỗi mảng cho thuê trạm.