Cổ phiếu DXG vào diện cảnh báo từ 31/3

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) quyết định đưa cổ phiếu của Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 31/3 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty ■■ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng.

https://batdongsancafe.vn/tin-tuc/co-phieu-dxg-vao-dien-canh-bao-tu-313_9262