Cổ phiếu HAG: Dòng tiền kỳ vọng tương lai sáng

Cổ phiếu HAG: Dòng tiền kỳ vọng tương lai sáng

HAG trong nhịp trung hạn gần đây cho thấy dòng tiền lớn tham gia rất mạnh từ vùng giá 5.3-5.4 trong khoảng thời gian tháng 11/2020 đế thời điểm hiện tại. Sau nhịp này HAG liên tiếp là những dòng tiền lớn mua vào nhiều hơn là bán ra, trong nhịp chỉnh ngắn hạn hiện tại HAG đã và đang điều chỉnh về hỗ trợ mạnh ngắn trung hạn 9.3-10.3 và càng chỉnh về vùng này cho thấy dong tiền lớn tham gia vào vùng hỗ trợ mạnh này là lớn.
Với kịch bản càng tiệm cần về vùng 10.6-9.3 khả năng cơ hội bật lên nhịp 20-30% từ vùng này là lớn, rủi ro chỉnh sâu tương đối khó khi đã về vùng dòng tiền lớn tham gia trước đó có lực đỡ.

Hi vọng góc nhìn của em Nhất mang lại giá trị đến anh chị, chúc anh chị giao dịch thành công.

1 Likes