Cổ phiếu nào có dòng tiền chảy vào?

, ,

cổ phiếu tâm điểm ngày 30/03 :PTB,DPG,STK

ai muốn lướt sóng ngắn thì mai vào luôn

Muốn kiếm tiền thì tìm nơi dòng tiền chảy vào