Cổ phiếu ngân hàng, vẫn là điểm đến đầu tư đáng giá nhất 2021? đây là lý do

Động lực tăng trưởng mới của Việt Nam thời gian tới:
1 tăng trưởng ổn định kinh tế,
2 quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu khiến xuất nhập khẩu và dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh,
3 sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu thì động lực mới hiện tại là
đầu tư công và kíck thích kinh tế
5 mặt bằng lãi suất hiện vẫn ở mức tương đối thấp, nhà nước tiếp tục bơm tiền, tiếp tục thâm hụt ngân sách.
Vì là những năm đầu của nhiệm kì mới của nhà nước 2021-2025. Nên đầu tư công giai đoạn tới sẽ được chú trọng phát triển. Mà kênh ngân hàng là kênh DẪN VỐN CHÍNH. Tuy nhiên nhiều NĐT lo sợ nợ xấu của các ngân hàng tuy nhiên mới đây đã ra thông tư số 3 tiếp nối thông tư số 1 của Ngân hàng nhà nước cụ thể như sau:

Nhà nước Cơ cấu thời gian trả nợ đến hết 2021, Và GIỮ NGUYÊN NHÓM NỢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG.
Đây là thông tư tiếp nối với Thông Tư số 1-2020 của Ngân Hàng Nhà Nước.
Thông tư số 1-2020 của NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC là chính sách về hỗ trợ Doanh Nghiệp, người dân vượt qua khó khăn covid. Ngân hàng cho vay, và các khoản nợ đó ngân hàng không phải trích lập dự phòng. Nhưng hết thời hạn thông tư số 1, nợ xấu phải trích lập.
Và mọi người LƯU Ý ngân hàng rất sợ nợ xấu, nợ xấu tăng phải trích lập nhiều, KÉO theo CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TĂNG, ảnh hưởng đến NIM, biên lãi thuần, nói đơn giản là lợi nhuận.
Vì vậy thông tư mới này nó cho phép giãn cách thời gian trả nợ, Giữ NGUYÊN NHÓM NỢ của ngân hàng vì vậy nợ xấu sẽ không cần TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG.
Đây là thông tin tích cực cho cổ phiếu bank. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chọn cổ phiếu cẩn thận, vì giai đoạn tới cổ phiếu sẽ phân hoá trong từng nhóm ngành