Cổ phiếu quan tâm ngày 17/03

!!

Tham gia cộng đồng của chúng tôi tại
https://wingroup.page.link/R6GT

Nhảy tàu Nvl , chúc e ỏ lại may mắn, a lên tàu bank r

1 Likes

kaka, NVL có thông báo sáng nay. Nhưng e tin sẽ bán được giá tốt hơn của anh . Hãy đợi đấy kaka160929897_444187519979085_1899918832640021883_n
Em chờ vùng bán cơ

1 Likes

Am nhẹ ko sao, lãi con khac r hii

Ctg ben e bái bán nay nó phi lên kkk

chính thức rời tàu với lãi 6%

. Em còn ACB nhé hihi. Em vừa thống kê 3 hôm nay tổ chức mua ròng 200 tỷ. Cần thì em gửi số liệu

1 Likes

The chò lên chốt thôi e hii

1 Likes

đang tính mua thêm

1 Likes

Haha :grinning_face_with_smiling_eyes: quả này break 1 loạt sang tuần thì múc thêm

Tcb vpb kkk , chuc mung a e