Cổ phiếu REE - phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh 9T/2021

Hoạt động kinh doanh 9T/2021 của REE như thế nào?
Triển vọng trong thời gian tới ra sao?
Mời Anh/Chị xem video!