COVID khiến thị trường sôi động hơn

Thị trường kết phiên 10/5 tăng hơn 17 điểm nhưng dòng tiền tập trung chủ đạo các nhóm BANK, CHỨNG, THÉP nên dù thị trường tăng 1.16% nhưng độ rộng thị trường vẫn là 197 mã tăng so với 219 mã giảm. Dòng trụ còn đủ sức hấp dẫn để lead VNI. thị trường đang miễn nhiễm với thông tin COVID hay 1 ý đồ kéo dụ nhỏ lẻ từ BBs? mời anh chị xem qua video