CRE: Ban lãnh đạo dự kiến sẽ phân phối sản phẩm cho các chủ đầu tư lớn

CRE đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 9/4/2021 tại Hà Nội. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Công ty cũng đã chia sẻ một số thay đổi trong kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Dưới đây là những ghi nhận chính.

Kế hoạch doanh thu đề ra cho năm 2021 là 5 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 31%) và LNST là 408 tỷ đồng (tăng trưởng 38,9%). Kế hoạch này cao hơn so với nội dung trong tài liệu họp ĐHCĐTN công bố trước đó với doanh thu là 4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 85%) và LNST là 355 tỷ đồng (tăng trưởng 20,8%). Kế hoạch mới đề ra tại Đại hội cao hơn dự báo hiện nay của HSC. Dự báo doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 51%) và lợi nhuận thuần đạt 354 tỷ đồng (tăng trưởng 20,4%). HSC tin rằng kế hoạch doanh thu do ban lãnh đạo đề ra cao hơn trong tài liệu họp phản ánh kế hoạch phân phối sản phẩm cho các chủ đầu tư lớn, chẳng hạn như Vinhomes và Novaland; và yếu tố này chưa được đưa vào dự báo.

Tại ĐHCĐTN, ban lãnh đạo cho biết CRE dự kiến sẽ phân phối sản phẩm cho các chủ đầu tư lớn, chẳng hạn như Vinhomes và Novaland. Trong vài năm qua, CRE chủ yếu tập trung vào thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận ở khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, Công ty không phân phối sản phẩm Vinhomes kể từ năm 2016 và HSC cho rằng điều này đã hạn chế khả năng tăng trưởng thị phần của CRE. Công ty đã cho biết có kế hoạch bắt đầu phân phối sản phẩm Vinhomes trong năm 2021 với giá trị hợp đồng dự kiến là 1 nghìn tỷ đồng; từ đó có thể đem lại cho CRE khoảng 500-600 tỷ đồng doanh thu trong năm nay. Công ty cũng đã đề cập đến kế hoạch phân phối sản phẩm cho Novaland tại khu vực phía Nam nhưng chưa công bố thông tin cụ thể. Công ty cũng cho biết việc phân phối sản phẩm của các chủ đầu tư lớn nói trên sẽ không đem lại tỷ suất lợi nhuận cao trong giai đoạn đầu hợp tác. Và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận chung của mảng môi giới BĐS. HSC sẽ xem xét lại dự báo của mình.

Trong Q4/2020, CRE đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Cenhomes lên 100% từ 51%. Đây là nền tảng trực tuyến CRE đã phát triển kể từ năm 2019 và tập trung vào hoạt động môi giới BĐS trực tuyến trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. HSC được biết công ty con này đang lỗ do chi phí khuyến mãi lớn và phải chuyển lại toàn bộ hoa hồng (của các giao dịch thành công) cho môi giới để thu hút người dùng. Dự kiến khoản lỗ hoạt động trong năm 2021 sẽ tăng lên (Công ty không chia sẻ thông tin chi tiết) và ảnh hưởng đến lợi nhuận của CRE. Hiện HSC chưa đưa yếu tố này vào dự báo của mình và đây là một rủi ro không đạt dự báo đối với mô hình.

Cổ đông đã thông qua các nội dung: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu lưu hành. Phát hành cổ phiếu ESOP với tổng số lượng là 4.799.990 cổ phiếu (5% số lượng cổ phiếu lưu hành) với giá phát hành dự kiến là 10.000đ/cp. Phát hành thêm 91.199.810 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 10.000đ/cp. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm bằng 95% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành. Đợt phát hành sẽ được tính là thành công nếu huy động được 80% tổng số vốn dự kiến huy động (912 tỷ đồng). Công ty đã chia sẻ rằng vốn mới sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động đầu tư thứ cấp cũng như đầu tư vào nền tảng trực tuyến. Sự hấp dẫn của cơ hội đầu tư này vẫn chưa rõ ràng. HSC ước tính sau các đợt phát hành tăng vốn nói trên, vốn điều lệ của CRE sẽ tăng lên 2.016 tỷ đồng, gấp 2,1 lần vốn điều lệ hiện tại.

HSC duy trì khuyến nghị Giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu CRE với giá mục tiêu là 29.000đ. Áp dụng mức chiết khấu 10% đối với giá trị hợp lý để phản ánh quan ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp và quy mô của CRE. Tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng 1 năm là 7,9 lần; cao hơn so với bình quân P/E dự phóng 1 năm trong quá khứ là 6,6 lần (kể từ khi niêm yết). Ngoài ra, HSC cũng quan ngại về tác động pha loãng do Công ty phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành thêm. Hiện cũng chưa biết chi tiết kế hoạch sử dụng vốn sau khi phát hành.

Truy cập ngay bit.ly/FrF247