CTCP Thép Nam Kim

NKG cổ phiếu chu kỳ có 2 quý lỗ liên tiếp và kết năm 2022 là năm lỗ sau hơn 10 năm lợi nhuận dương. Khi mọi thứ xấu nhất thì là lúc cổ phiếu rẻ nhất cho 1 chu kỳ tăng trưởng mới.
Hiếu làm Video phân tích NKG mong có thể mang lại anh/chị có cái nhìn rõ hơn và có thêm 1 ý tưởng đầu tư (Công ty CP thép Nam Kim (HOSE: NKG) - YouTube)
Cảm ơn anh/chị dành thời gian theo dõi video!

1 Likes