Ctg 5x phải chăng hoang đường?

*Logic sẽ đưa anh từ A đến B. Trí tưởng tượngsẽ đưa anh đến mọi

Quay lại đà tăng trưởng nhờ bán bảo hiểm và không còn trái phiếu VAMC

Triển vọng lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2021 nhờ bancassurance và không còn trái phiếu VAMC, ước tính LNTT năm 2021 của CTG đạt 20,2 nghìn tỷ đồng (+18,4% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt là 10,8%, 10,8% và 9,8% so với cùng kỳ. Giả định rằng năm 2021, CTG sẽ bắt đầu ghi nhận 1/5 phí trả trước từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền được ký kết với Manulife trong năm 2020 – trị giá khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ước tính giảm -5,4% so với cùng kỳ vì sẽ không còn phải trích dự phòng cho trái phiếu VAMC.

Khối lượng phát hành trái phiếu cấp 2 cao kỷ lục: Tổng tiền gửi của khách hàng tăng +10,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu. Điều này được thúc đẩy bởi cả mảng bán lẻ (+17% so với cùng kỳ) và FDI (+51,5% so với cùng kỳ). Năm 2020, CTG đã phát hành 10,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu cấp 2, tăng gần gấp đôi so với năm 2019, đứng thứ 2 trong ngành trong giai đoạn này. Nhờ đó, CTG chính thức công bố tuân thủ theo Basel II (Thông tư 41) bắt đầu từ ngày 1/1/2021 và đặt mục tiêu CAR theo Basel II là 8,5%.

Năm 2021, ban lãnh đạo CTG đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản, tiền gửi và tín dụng lần lượt từ 3-6%, 10-12% và 8-11% so với cùng kỳ. Số dư nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay dự kiến dưới 2%. LNTT dự kiến tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ lên khoảng từ 18,8 nghìn tỷ đồng đến 20,5 nghìn tỷ đồng.

Phía Research ước tính LNTT năm 2021 của CTG đạt 20,2 nghìn tỷ đồng (+18,4% so với cùng kỳ), với giả định tăng trưởng tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt đạt 10,8%, 10,8% và 9,8% so với cùng kỳ.

Hệ số CIR ước tính giảm xuống 35,3%, trong đó chi phí nhân viên sẽ tăng trở lại mức trước Covid và thu nhập phí banca trả trước giúp TOI tăng đáng kể. Trong khi đó, dự phòng rủi ro tín dụng dự kiến sẽ giảm -5,4% so với cùng kỳ do không phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC, mặc dù CTG có khả năng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sau khi sửa đổi Thông tư 01.

Quan điểm đầu tư: Tại mức giá 38± đồng/cp, CTG giao dịch với hệ số P/B 2020 và 2021 lần lượt là 1,7x và 1,5x. Research SSI nâng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu CTG lên 46.400 đồng/cp (từ 41.100 đồng/cp) do ước tính tăng BVPS cuối năm 2021 và đồng thời nâng hệ số P/B mục tiêu từ 1,7x lên 1,8x. Với mức giá mục tiêu điều chỉnh này cho thấy triển vọng tăng giá là 20,2% so với giá hiện tại và Tỷ suất đầu tư (ROI) là 21,5% bao gồm cổ tức.