CTG- Hành trình trở lại đường đua

 • Tiềm năng tăng trưởng ngành bảo hiểm còn lớn trong giai đoạn tới
 • Kế hoạch duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% khả thi
 • Mua lại trước hạn toàn bộ nợ xấu từ VAMC
 • CTG chính thức áp dụng Basel II từ năm 2021
 • Triển vọng tăng vốn trong giai đoạn 2021-2025 sẽ là động lực tăng trưởng
  trong dài hạn
  Target: 50.000/cp
  Anh chị NĐT quan tâm CTG tham gia room cùng bàn luận ạ: Nhóm: ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VPS