CTI - Dòng chứng khoán giá rẻ chưa tăng😍

CTI Cổ phiếu dòng chứng khoán cô đọng. Mời các bác vào xem hàng e nhé. CTI hôm nay tím ngắt.

CTI liên quan gì dòng chứng khoán thế bác :smiley:

1 Likes

:crazy_face: :crazy_face: :crazy_face:
Đó là 1 cách câu like đấy bro :)))

Chịu luôn ạ !

wow cách mới à :smiley:

TCI - Chứ nhỉ. Chắc tối qua say rượu.