Cú nảy con mèo chết

trong quá trình rơi tự do sẽ có những phiên nảy lên dồi lại cắm mỏ tiếp
tiền rút ra trả NH hết dồi,…haizzzza

4 Likes

Bác cá đang chờ bắt đáy chứ zề :joy:

2 Likes

Hai việc đó ko liên quan :smile:

Bác cá dạo này thấy hoạt động ít hẳn, chắc từ đầu năm đến h ăn no r nhỉ, kkk

1 Likes

em thấy nay lại rơi hay sao á.

2 Likes

Cũng có khả năng

1 Likes

:joy:

giờ chắc chỉ nên cầm tiền thôi bác nhỉ.

1 Likes