Cuối tuần đánh xuống tôi đi NHƠN TRẠCH NHÀ BÈ

đánh xuống à

DID thôi

DID tôi chờ lúc này lâu rồi

lúc nhà đầu tư HÀ NỘI và SAI GÒN hốt hoảng vô lý vụ COVID hôm nay 26/3

tôi mua

xem nhé …sẽ rất thú vị