Cướp tàu ......50k ?....giá CE 4.83 hôm nay xem t+3 có làm 10-20%


HID…T+3 liệu có 10-20% …

7 Likes

Cướp tàu lúc này mới thấy run kim…

4 Likes

Khả năng đủ t3 làm 10-20% là rất mong manh…

3 Likes

Mới rung đầu sáng mà bác

2 Likes

Sáng đội lái rừng em làm luôn 50k giá CE cho máu…đã Cướp Tàu là phải nhanh.

3 Likes

:rofl:

Giờ này mà giám cướp tàu giá CE 4.83 mới sốc bác nhỉ

3 Likes

quá đỉnh :rofl:

T+3 có bia là em mời bác :sweat_smile:

3 Likes

Ngon :rofl:

úi bác cướp tàu được mod cấp tích xanh kìa

1 Likes

Tại VN đang đỏ lửa mà giám lên tầu Uống bia :beer: cùng đội lái HID…Giá CE 4.83…

3 Likes

HID…đội lái …( Hãi Anh Rồi…)…vụ này bà con phi đội Gà Bay lại ăn may t3 có 10-20% rồi…

3 Likes

Khoai giỏi :rofl:

Liều thôi bác…vụ này ăn may có bia là vui rồi…hihi

3 Likes

bận ko cướp được hàng bác ợ,thôi chờ em sau

1 Likes

Ok

2 Likes

HID…đúng là cp có dội lái điên…em nó vẫn CE 4.83 không có hàng…vụ này ăn may t3 có 10-20% rồi

3 Likes

ART cũng điên nặng :rofl:

1 Likes

theo bác nên cũng lót dc ít art và flc

2 Likes